Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Ouderbetrokkenheid

Onderzoek wijst uit dat leerlingen, waarbij ouders nauw betrokken zijn bij de school van hun kind, beter presteren. Daarom vindt de Flint het erg belangrijk ouders goed te betrekken bij het onderwijs dat ze verzorgt. Ouders worden daarom gevraagd om te helpen bij activiteiten op school, maar we willen ook dat ouders betrokken worden bij het leerproces en de ontwikkeling van hun kind.

Gast in de klas

Zo worden ouders actief benaderd om mee te doen met het project ‘Gast in de klas’. Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om weer eens in de schoolbanken plaats te nemen. Ouders doen dan samen met hun eigen kind mee met de les. Hoe zat het ook alweer met breuken optellen? En waar was ‘t x-kofschip ook alweer voor? Naast Gast in de klas heeft de Flint diverse andere ouderbetrokkenheid verhogende activiteiten, zoals Klasbord en start- en oudergesprekken.

Afbeelding

Ouderinspraak

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft als doel de ouders en het personeel meer te betrekken bij het schoolbeleid. Alle plannen betreffende het onderwijs, grote veranderingen of financieel beleid moeten vóór uitvoering door de MR worden goedgekeurd. Bij de uitvoering van de plannen controleert de MR of de afspraken worden nagekomen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en betreffen de volgende personen:

Oudergeleding

- Eward Everts (vader van Renée) – voorzitter
- Sevgi Bulut - Argac (moeder van Semih, Nilay en Berkay) - MR-lid
- Maryam Rahemey (moeder van Hilla en Roman) - MR-lid

Personeelsgeleding

- Judith Klunder (juf van groep 7) - Secretaris 
- Mariska Kooij (juf van groep 8) - MR-lid 
- Paulien Brilleman (ib’er van de onderbouw) - MR-lid 

De directeur van de Flint, Rogier Stappers, is adviserend lid. De vergaderingen van de MR vinden om de zes à acht weken plaats. Voor zover het geen vertrouwelijke zaken betreft, is de vergadering openbaar.

Ouderraad

Het doel van de ouderraad (OR) is de samenwerking en communicatie tussen ouders en school te bevorderen en de directie en het team te ondersteunen bij het mogelijk maken van allerlei activiteiten. De OR zet vaak ook andere ouders in voor hulp. De voorzitter van de ouderraad is Ayse Taflan (moeder van Meyra en Aysima). Vanuit het team zijn Julian Beldman en Nancy Stegeman als eventmanagers actief betrokken bij de OR.