Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Schooldocumenten

Download hier schooldocumenten

Hieronder staan een aantal schooldocumenten van de Flint. Klik ze aan om ze te downloaden en in te zien. Voor meer uitgebreide informatie over de school verwijzen we ook graag naar de site van Scholen op de kaart. Hier is meer informatie te vinden over onder andere het schoolbeleid, de eindresultaten en uitslagen van waarderingsonderzoeken.

PDF'jes van documenten

Icon downloadSchoolgids 2023-2024 31.76 Mb

Schoolgids met alle informatie over het schooljaar.

Icon downloadSchoolprofiel 1.39 Mb

In het schoolprofiel beschrijven we wie wij zijn (identiteit), welke opdracht wij onszelf geven (missie) en wat wij willen creƫren (visie). Dit schoolprofiel is de basis voor het schoolplan.

Icon downloadSchoolplan 395.37 Kb

In het schoolplan werken we voor een periode van 2 jaar uit welke doelen en acties we willen behalen.

Icon downloadSchooljaarplan 380.04 Kb

Uit het schoolplan komt een schooljaarplan waarin we per jaar de doelen en acties verder uitwerken.

Icon downloadSOP voor ouders 144.94 Kb

Wat wij doen om leerlingen passend onderwijs te bieden, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor ouders.

Icon downloadInformatie privacy beleid 104.89 Kb

Hier vind je informatie over hoe de beveiliging van de persoonsgegevens en de privacy is geregeld op de Flint.

Icon downloadMeldcode kindermishandeling 493.67 Kb

De meldcode schrijft de school voor hoe we om moeten gaan met kindermishandeling en huiselijk geweld.

Icon downloadPrivacy toestemming 140.62 Kb

Voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind hebben we uw toestemming nodig. Met dit formulier kun je dit regelen of wijzigen.

Icon downloadSchoolveiligheidsplan 605.19 Kb

We beschrijven in dit plan hoe we de veiligheid op school waarborgen.

Icon downloadAnti-pestprotocol 93.82 Kb

In het anti-pestprotocol staat beschreven hoe we op de Flint omgaan met pestgedrag.

Icon downloadFlyer leerlingenraad 323.60 Kb

Deze flyer over 'openbaar onderwijs' is gemaakt door onze leerlingenraad.