Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Kei13

De Flint is gehuisvest in kindcentrum Kei13. Binnen de muren van dit kindcentrum bevinden zich onder andere twee basisscholen, een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, logopedie, fysiotherapie en sportverenigingen. Alle organisaties hebben korte lijnen en werken nauw samen. In deze samenwerking wordt gezocht naar afstemming, ook voor wat betreft een doorgaande pedagogische lijn.

Doorgaande lijn

De peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en de school zijn nauw met elkaar verbonden en hebben afspraken gemaakt over de doorgaande lijn. Samen dragen we zorg voor een soepele overgang van voorschoolse educatie (peuterspelen) naar vroegschoolse educatie (groep 1). Alle partners gebruiken het observatie- en registratiesysteem KIJK! om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Ook zorgen we ervoor dat we bijvoorbeeld dezelfde pedagogische aanpak uitdragen en een ‘warme’ overdracht organiseren. Elke kind wordt dan zorgvuldig besproken en overgedragen aan school, zodat de school aansluit bij waar het kind is geëindigd bij het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Binnen Kei13 krijgen kinderen de ruimte en kansen op zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Voor meer informatie zie: www.kei13.nl.

Buitenschoolse opvang

Sam & Pebbles organiseert de opvang van leerlingen voor en na schooltijd, binnen Kei13. Vanaf 7.30 uur kun je er terecht voor voorschoolse opvang. Naschoolse opvang is van 14.00 – 18.30 uur. Tevens organiseren zij de opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Indien je hier gebruik van wilt maken, dan kun je contact opnemen met de organisatie zelf op deze website.