Ouders

Gesprekken met leerkrachten

Wij willen de drempel van onze school zo laag mogelijk houden. Hebt u vragen, klachten of opmerkingen, stel ze gerust aan de leerkracht. Als u denkt dat er wat meer tijd nodig is, is het voor de leerkracht prettig als u van tevoren even een afspraak maakt.

Informatiemiddag groepen 1

In het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden voor de nieuwe ouders van de school (zie jaarplanner). Tijdens deze middag wordt er informatie gegeven over het onderwijs op de Flint en wordt er ingezoomd op de eerste jaren van de onderbouwgroepen. De groepsleerkracht zal dan het een en ander vertellen over de leerstof en belangrijke zaken die dat schooljaar in de groep van uw kind aan de orde komen. Het is niet de bedoeling dat er op deze middagover individuele leerlingen gesproken wordt.

Oudergesprekken

Het is gebleken dat kinderen zich beter ontwikkelen als ouders weten wat hun kind op school leert en doet en als ouders daarover worden geinformeerd. Daarom vinden we het op de Flint heel belangrijk om ouders goed te betrekken bij het onderwijs dat we verzorgen. Vandaar dat de groepsleerkachten de ouders aan het begin van het schooljaar uitnodigen voor een startgesprek. De groepsleerkracht en de ouder(s) gaan dan gezamenlijk in gesprek over de leerling/hun kind. Het is daarbij vooral de bedoeling van dit startgesprek dat de ouders aan het woord zijn en vertellen over hun kind. 

In de loop van het schooljaar staan er dan nog 2 rondes oudergesprekken gepland om de voortgang te delen. De eerste ronde is medio februari en de tweede aan het einde van het jaar. Tevens is er in november een optionele oudergesprekkenronde. Indien ouders of leerkrachten het wenselijk vinden kunnen ze bij elkaar komen voor een gesprek.

Thema-avond

De MR en de OR kunnen elk jaar een thema-avond organiseren voor alle ouders. U kunt daarbij denken aan een opvoedkundig onderwerp, een onderwerp dat te maken heeft met de gang van zaken op school of de afsluiting van een project. In ieder geval hopen we op zulke avonden op veel belangstelling van ouders.

Newsflash

Ook dit jaar zult u via uw kind(eren) de newsflash ontvangen. Deze nieuwsbrief komt ongeveer ééns per 2 weken uit. Hierin staat een aantal vaste rubrieken, alle activiteiten die op school plaatsvinden, belangrijke data en nieuws uit de klassen. Ook vragen wij in de newsflash wel eens hulp van ouders, in welke vorm dan ook. Heel belangrijk is ook de rubriek ‘onderwijs­ontwikkeling’. Hierin krijgt u uitgebreid informatie over onderwijsinhoudelijke zaken en u kunt daar op reageren.

Wanneer activiteiten bedoeld zijn voor één groep, of in speciale gevallen, krijgt uw kind daarover een brief mee naar huis. Wij raden u aan de (nieuws)brieven goed te lezen, dan bent u altijd op de hoogte van wat er zoal gebeurt in en om de school. De nieuwsbrieven zijn ook te vinden op deze site.


Wat de kinderen goed vinden aan de Flint: 
"Dat de juffen en meesters goed naar je luisteren als je problemen hebt en echt actie voeren."

"Ze leren ons heel goed en gaan goed om met problemen."

"Dat er na schooltijd genoeg te doen is." 

"De lessen zijn goed en de juffrouws vertellen goed."

"Dat er een bieb op school is."

"Er wordt veel samengewerkt."

"Je wordt leuk behandeld.

""Het leukste is de gym en de pauze."
De Flint (4)