Met onderstaande link opent u de zogenaamde koelkastkalender.

Dit is de kalender die speciaal voor de ouders is gemaakt. Hierop staan alle zaken die voor u als ouders belangrijk zijn om te weten. Zoals bijvoorbeeld studiedagen en vakanties, wanneer zijn de 10 minuten gesprekken, wanneer is er een haloptreden, enz.


Koelkastplanner de Flint 2019-2020

De Flint (1)
Wat de kinderen goed vinden aan de Flint: 
"Dat de juffen en meesters goed naar je luisteren als je problemen hebt en echt actie voeren."

"Ze leren ons heel goed en gaan goed om met problemen."

"Dat er na schooltijd genoeg te doen is." 

"De lessen zijn goed en de juffrouws vertellen goed."

"Dat er een bieb op school is."

"Er wordt veel samengewerkt."

"Je wordt leuk behandeld.

""Het leukste is de gym en de pauze."