Activiteiten

Culturele activiteiten

Elk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een toneelvoorstelling zijn, een poppenkastvoorstelling, een film of iets dergelijks. Deze uitvoeringen kunnen plaatsvinden in school, de schouwburg, het filmhuis of elders.

In “kunstblokken” komen alle leerlingen van de school in aanraking met de verschillende uitingsvormen van kunst. In samenwerking met “Kunstcircuit Deventer” komen echte kunstenaars de verschillende kunstvormen aan de kinderen aanbieden. Hierbij worden ook onze eigen leerkrachten wegwijs gemaakt in het doceren van kunst. Er is na elk kunstblok binnen schooltijd, ook de mogelijkheid tot verdieping na schooltijd. Daar kunnen de leerlingen van dat blok zich dan voor aanmelden.

Excursies

Het komt op onze school regelmatig voor dat er een activiteit plaatsvindt op het gebied van kunst en cultuur. De leerlingen brengen dan een bezoek aan bijvoorbeeld een fabriek, een theater of de bibliotheek. In veel van deze gevallen zal de groepsleerkracht de medewerking vragen van een aantal ouders van de desbetreffende groep. Gelukkig werken de ouders over het algemeen heel goed mee. Dat willen wij graag zo houden. Het is een voorwaarde om aan dergelijke nuttige uitstapjes te blijven deelnemen.


Wat de kinderen goed vinden aan de Flint: 
"Dat de juffen en meesters goed naar je luisteren als je problemen hebt en echt actie voeren."

"Ze leren ons heel goed en gaan goed om met problemen."

"Dat er na schooltijd genoeg te doen is." 

"De lessen zijn goed en de juffrouws vertellen goed."

"Dat er een bieb op school is."

"Er wordt veel samengewerkt."

"Je wordt leuk behandeld.

""Het leukste is de gym en de pauze."
De Flint (8)