De school

De Flint biedt optimale kansen

Op onze school streven we naar optimale kansen voor ieder kind. Dat betekent dat we erop gericht zijn om bij leerlingen eruit te halen wat erin zit. We werken doelgericht aan de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De Flint is toekomstgericht

De wereld verandert voortdurend en het onderwijs verandert mee. De Flint richt zich op de toekomst van de leerlingen en ons team vraagt zich daarbij af welke kennis en vaardigheden kinderen nodig hebben voor hun toekomst. Zo geven we invulling aan toekomstgericht onderwijs.

De Flint geeft kinderen zelfvertrouwen

We geven kinderen de ruimte om zelf initiatief te nemen, met ideeën te komen en zelfstandig hun taken te plannen. Zo leren ze wat hun mogelijkheden zijn en waar grenzen liggen. Op die manier werken ze ook aan het zelfvertrouwen. Zelfstandig werken waarderen we en moedigen we aan. Ook leren we de kinderen samen te werken. Zo leren ze van en met elkaar.

Wat de kinderen goed vinden aan de Flint: 
"Dat de juffen en meesters goed naar je luisteren als je problemen hebt en echt actie voeren."

"Ze leren ons heel goed en gaan goed om met problemen."

"Dat er na schooltijd genoeg te doen is." 

"De lessen zijn goed en de juffrouws vertellen goed."

"Dat er een bieb op school is."

"Er wordt veel samengewerkt."

"Je wordt leuk behandeld.

""Het leukste is de gym en de pauze."
De Flint (2)